Daily Pop Up

Gentse Feesten en Pelgrimstafel in Sint-Julianusgasthuis erkend als immaterieel erfgoed

1 juli2021

DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

PERSBERICHT

De Vlaamse minister van Cultuur  plaatsttweenieuwe elementen opdeInventaris Vlaanderenvan het Immaterieel Cultureel Erfgoed: de Gentse Feesten en de Pelgrimstafel in het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen.

DeInventaris Vlaanderenvan het Immaterieel Cultureel Erfgoedgeefteen overzicht van ons niet-tastbaar erfgoed: onze kennis, gewoontes, gebruiken en praktijken die ‘geborgen’ worden. Borgen is zorgen: het is bewust actie ondernemen om mensen kennis te laten maken met het erfgoed zodat nieuwe generaties zin krijgen om eraan bij te dragen.Deminister van Cultuur voegtnutweenieuwe elemententoe aan die Inventaris:deGentse Feestenen de  Pelgrimstafel in het Sint-Julianusgasthuis.

De Gentse Feesten: een van de grootsteculturelevolksfeesten in Europa

De Gentse Feesten zijn een van degrootsteculturelevolksfeesten in Europa. Elk jaar in juli met uitzondering van de coronajaren – wordt de Gentse binnenstad tien dagen lang één groot feestterrein. De eerste Feesten vonden plaats in 1843, toen het stadsbestuur besloot om alle bestaande feesten samen te voegen tot “eenejaerlykscheGemeente Feest.Op die manier wou de burgerijhet werkverzuim door de talrijke wijkfeesten en kermissen indammen.Na de wereldoorlogen en met de opkomst van nieuwe vrijetijdsmogelijkheden in de jaren 50 en 60 raakten de feesten in het slop.

Eind jaren 60werdende Gentse Feesten,onder impuls van culturele figuren zoals beeldhouwer Walter De Buck, nieuw leveningeblazen. Met een gevarieerd,volksencreatief aanbod van onder andere volksmuziek, jazz, mime en dans starttede heropleving van de Feesten. Door de eigentijdse aanpak transformeerden de Feesten de volgende decennia tot het succesverhaal dat ze nu zijn.

De Gentse Feesten is vandaag een spectaculair evenement met een diverse activiteitenwaaier datjaarlijks1,5 miljoen bezoekers trekt.Met de erkenning als immaterieel cultureel erfgoed moedigt de Vlaamse minister van Cultuur de stad en de organisatoren aan om de Gentse Feestenals collectieve en diverse cultuurbeleving op een duurzame wijze verder uit te bouwen.

Schepen van Evenementen & Feesten Annelies Storms: “Ik ben heel fier op de erkenning van de Gentse Feesten als immaterieel cultureel erfgoed. Het is een schouderklopje en blijk van waardering voor iedereen die zich al jaren met hart en ziel inzet voor de Gentse Feesten, ons cultureel volksfeest. De Gentse Feesten zitten in het DNA van de Gentenaars, velen groeien ermee op en hebben de goesting en intentie om hun Feesten een sterke toekomst te geven.”

Pelgrimstafel in het Sint-Julianusgasthuis: symbolisch avondmaal voor bejaarden

Elk jaar wordt in het Sint-Julianusgasthuisin Antwerpen een Pelgrimstafel georganiseerd.Op Witte Donderdag wordt de tafel in de kapel gedekt en 's avonds worden twaalf alleenstaande bejaarden uitgenodigd om samen tedineren. Er worden enkel visgerechten geserveerd, want het is vastentijd.Het aantalgenodigdenis symbolischenverwijst naar de twaalf apostelen en het LaatsteAvondmaal.De traditie is eeuwenoud. Volgens de legende vindtzehaar oorsprong in de 16e eeuwtoeneen kapiteinvan het Spaanse bezettingslegerhet gasthuiseengeldsomnalietom arme lieden een maaltijd te schenken.

Het delen van eten is een teken van barmhartigheid en naastenliefdedathetSint-Julianusgenootschapook in deze tijden wilbenadrukken.De Pelgrimstafel herinnert er ook jaarlijks aan dat er vandaag de dag nog veel armoede en eenzaamheid is.

Het Sint-Julianusgasthuisis een van de oudste gebouwen inAntwerpenen herbergt verschillende historische objecten enrelikwieën.In de kapelwaar de pelgrimstafel wordt gedekt is ook debefaamdekunstgalerij De Zwarte Panter gehuisvest. Op die manier brengt de Pelgrimstafel in het Sint-Julianusgasthuisonroerend, roerend en immaterieel erfgoed samen. De traditieisduidelijkstevig geworteld in het verledenmaar blijft ook in het heden en de toekomst maatschappelijk relevant.

Vlaams minister van Cultuur: "De Gentse Feesten en de Pelgrimstafel in het Sint-Julianusgasthuis zijn twee unieke voorbeelden van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Samen geven ze ook perfect de diversiteit weer van het levend erfgoed in onze regio, daarom wil ik beide graag officieel erkennen met een plaats op de Inventaris Vlaanderen."

---

Heeft u vragen voor het kabinet van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon? Neem dan contact op met woordvoerder Olivier Van Raemdonck via olivier.vanraemdonck@vlaanderen.be of 0470 99 91 01.

Heeft u vragen voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media? Neem dan contact op met Mattijs Deraedt, adjunct-woordvoerder van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, via mattijs.deraedt@vlaanderen.be of +32 (0)2 553 42 89.

Heeft u vragen in verband met de Gentse Feesten? Neem dan contact op met Daan Nelen, woordvoerder van Schepen van Evenementen & Feesten Annelies Storms, via daan.nelen@stad.gent of 0479 31 22 51.

Heeft u vragen voor het Sint-Julianusgasthuis in Antwerpen? Neem dan contact op met Christophe Coen, lid van de Koninklijke vzw Sint-Julianusgasthuis, via c.coen@dyck.be of 0486 46 13 48.

Enkele artikelen waar Sint Julianus pelgrimstafel in de kijker staat.

-Artikel Tertio

-artikel LecaVZW

 - Artikel De Morgen